Luchtfilters

Wat doen lucht filters? Lucht filters verwijderen kleine deeltjes uit de lucht via een filtermedium, variërend van grof tot ultrafijn. Het filteren van fijnstof (PM) is cruciaal omdat de kleinste PM-deeltjes diep doordringen in zowel het eindproduct als ook in het ademhalingssysteem van de mens, welke uiteindelijk schade aan het lichaam kunnen veroorzaken. Onze luchtfilters voldoen aan en worden geleverd volgens een tweetal testmethoden, te weten ISO 16890 en EN 1822.

Vervanging luchtfilters

Vervanging van luchtfilters is afhankelijk van het soort filter wat u toepast, de intensiteit waarmee deze gebruikt worden en de omgeving waarin deze worden toegepast. De levensduur van hetzelfde soort filter kan dus per omstandigheid verschillen.

Diverse soorten luchtfilters

Om het eindproduct en uw gezondheid te beschermen tegen de gevaren van het fijnstof, bestaat ons leveringsprogramma uit vele variaties luchtfilters, welke voldoen aan de norm ISO 16890 en EN 1822.

ISO 16890 testmethode

Met ingang van begin 2017 is de norm EN779:2012 opgevolgd door ISO 16890. Deze norm is wereldwijd gelijk, dit in tegenstelling tot de Europese norm, zodat het luchtfilter vergelijk op het internationale vlak eenvoudiger is. ISO 16890 beoordeelt de efficiency van luchtfilters bij deeltjesgroottes in een bereik van 0,3 en 10 micron.

De ISO 16890 testmethode wordt uitgevoerd met behulp van een gestandaardiseerd teststof, met een samenstelling van deeltjes met een grootte tussen 0,3 en 10 Micron. Bij een schoon filter met ISO 16890 wordt de efficiency gemeten bij deeltjes kleiner of gelijk aan 1 Micron (PM1), bij deeltjes kleiner of gelijk aan 2,5 Micron (PM2,5) en bij deeltjes kleiner of gelijk aan 10 Micron (PM10). Dezelfde test wordt herhaald nadat het luchtfilter volledig is ontdaan van een eventuele elektrostatische lading zodat een afhankelijkheid van deze lading herkend kan worden. Het gemiddelde van beide metingen wordt gebruikt om de efficiency bij de verschillende deeltjesgroottes te berekenen. Omdat een fijnstoffilter normaliter beter zal gaan filteren naarmate het filter meer vervuild raakt, is bepalend wat de efficiency is bij plaatsing van een schoon lucht filter. Naast het testen op efficiency worden filters ook getest op hun stof houdend vermogen waarmee filters onderling vergeleken kunnen worden op levensduur. Afhankelijk van de gemiddelde efficiency per deeltjesgrootte, wordt een filter ingedeeld in een bepaalde groep.

PM-deeltjes in de lucht

 • PM1-deeltjes kleiner dan 1 μm (micron): stof, deeltjes van verbranding, bacteriën en virussen.
 • PM2,5-deeltjes kleiner dan 2,5 μm (micron): pollen, sporen en andere organische deeltjes.
 • PM10-deeltjes kleiner dan 10 μm (micron): grovere PM en organische deeltjes.
 • Grove deeltjes groter dan 10 μm (micron): zichtbaar grof stof, zand, bladeren, haar en andere grote organische deeltjes.

EN 1822 testmethode

HEPA Filters, absoluut filters, worden geclassificeerd volgens de NEN EN 1822 testmethode. De EN 1822-norm laat zien dat er 3 hoofdcategorieën filters of klassen zijn:

 • EPA Filters (Efficient Particulate Air), met classificatie niveaus E10, E11 en E12
 • HEPA Filters (High Efficiency Particulate Air), met classificatie niveaus H13 en H14
 • ULPA Filters (Ultra Low Penetration Air), met classificatie niveaus U15, U16 en U17

Filterklassen volgens EN 1822

 • Klasse E10 | Efficiency 85%
 • Klasse E11 | Efficiency 95%
 • Klasse E12 | Efficiency 99,5%
 • Klasse H13 | Efficiency 99,95%
 • Klasse H14 | Efficiency 99,995%
 • Klasse U15 | Efficiency 99,9995%
 • Klasse U16 | Efficiency 99,99995%
 • Klasse U17 | Efficiency 99,999995%